Leerlingenraad

 

Alle leerlingen en leerkrachten van de school vormen samen het Kinderparlement.  Het parlement komt (wanneer er nood aan is) samen op vrijdag om 13.15 uur in de zaal van de school.  De agendapunten, die op voorhand bepaald zijn en afkomstig uit het team en/of de kinderen, worden diezelfde vrijdag om 8.35 uur besproken in heterogene praatrondes in de klassen.  De resultaten van de gesprekken worden dan om 13.15 uur door de leerlingen gepresenteerd in de zaal van de school.  Hieruit volgen schoolafspraken.

De kleuters komen samen in het kleuterparlement als bepaalde afspraken gemaakt of opgefrist moeten worden.